Activitate

Domeniul de activitate
Domeniul principal de activitate al Societăţii şi activitatea principală este fabricarea echipamentelor de comunicaţii, însemnând fabricarea echipamentelor de telecomunicaţii, suportul logistic şi post vânzare asigurat clienţilor, instalarea, asamblarea şi testarea staţiilor de telecomunicaţii fixe şi mobile (în containere sau pe vehicule), Cod CAEN 2630.

Activităţile principale din organizaţie sunt:
- producţia şi comercializarea echipamentelor de telecomunicaţii;
- asamblarea şi testarea staţiilor de telecomunicaţii fixe şi mobile ;
- dezvoltarea de noi produse şi subansambluri în domeniul telecomunicaţiilor;
- dezvoltarea şi producerea de accesorii pentru telecomunicaţii;
- producţia de echipamente pentru aeronautică;
- producţia de panouri luminoase şi neluminoase pentru aeronave
- suport logistic şi service post - vânzare oferite clientului.
Corespunzător domeniului propriu de activitate, misiunea organizaţiei ELETTRA COMMUNICATIONS S.A. este de a produce şi comercializa echipamente şi servicii de telecomunicaţii, precum şi destinate aeronauticii, de înalta tehnologie, atât pentru piaţa destinată domeniului apărării cât şi pentru cea civilă.

Realizarea activităţii de bază
Satisfacerea exigentelor clienţilor a fost, este şi va fi dezideratul activităţii organizaţiei noastre. În acest sens, produsele oferite de organizaţia noastră au fost alese cu grija din multitudinea de produse existente pe piaţă, punând pe primul plan calitatea acestora (am preferat sa vindem un produs mai bun în locul unuia mai ieftin dar mai puţin performant). O atenţie specială în oferta generală a S.C. ELETTRA COMMUNICATIONS S.A. este acordată pachetului complet de servicii, elaborat conform cerinţelor şi nevoilor concrete ale fiecărui client, actual sau potenţial. Asistenţa tehnică si service-ul prompt sunt obiective ale activităţii noastre şi nici un efort nu este precupeţit pentru a răspunde cerinţelor clienţilor noştri, chiar de la primele contacte în acţiunile de marketing. Pentru realizarea activităţii de bază S.C. ELETTRA COMMUNICATIONS S.A. foloseşte următoarele tehnologii:
- SMT (tehnologia de montare a componentelor SMD) ;
- THT (tehnologia de montare a componentelor clasice) ;
- Teste “in circuit” ;
- Tehnologia de verificări funcţionale automate ;
- Probe şi teste de stabilitate şi anduranţă asistate de calculator (climatice) ;
- Tehnologie asamblare şi testare cabluri ;
- Tehnologie asamblare şi testare funcţionala grupuri electrogene;
- Tehnologie asamblare şi testare centre fixe şi transportabile de telecomunicaţii;
- Tehnologii de prelucrări prin aşchiere folosind maşini-unelte cu comandă numerică;
- Tehnologii de incizare laser;
- Tehnologii de vopsire.
Mobilitatea şi flexibilitatea în toate aspectele comerciale, adaptate la specificul pieţei, împreună cu managementul profesional al aspectelor tehnice atât în faza de marketing cât şi în derularea contractelor, fac din societatea noastre un partener de afaceri, de încredere.

Capabilitatea zonei de productie


ZONA DE PRODUCTIE :
1. LINIILE DE MONTAJ SMD
2. LINIA DE MONTAJ THT
3. LINIA DE PRODUCTIE PANOURI LUMINOASE SI NELUMINOASE PENTRU AERONAVE
4. MONTAJ CABLURI
5. LINIA DE PRODUCTIE MECANICA
6. INGINERIE DE PROCES SI PROGRAMARE A MASINILOR
7. MONTAJ ANASAMLURI RACKURI PENTRU CENTRE DE TRAMSMISIUNI FIXE SI MOBILE
8. PROGRAMAREA SI URMARIREA PRODUCTIEI

1. LINIILE DE MONTAJ SMD :
Se execută montajul componentelor pe cablaje PCB până la dimensiuni 450X350mm, simple sau panelizate.
Se folosesc materiale consumabile : pastă serigrafică, adezivi fuxuanţi şi materiale auxiliare de înaltă calitate în exclusivitate de la Firma Hereaus în tehnologie “no clean”cu teste de acceptanţă a materialelor.
Liniile de Montaj SMD cuprind maşini de mare flexibilitate şi precizie care permit controlul de proces “on line” în toate fazele : serigrafie, montaj pick&place, controlul profilului de refusiune şi control vizual 100% post refusiune.
Liniile de montaj SMD cuprind:
1.1 MASINI DE PLANTAT SMD PICK & PLACE :
-1 MYDATA 12 cu viteza 3000 cmp/h capabilă să monteze componente SMD de la Chip 0402 la mBGA şi BGA ;
-1 MYDATA 12 cu Modul Hirda cu viteza 20000 cmp/h capabilă să monteze componente SMD de la Chip 0402 la mBGA şi BGA ;
- Magazii cu feedere 8mm;16mm;24mm;32mm şi feedere tip Agilis, Magazii Tip Wagon şi Tip Vibratore;
- Încărcare şi descărcare automată cu conveioare;1.2 MAŞINI DE DEPUNERE A PASTEI SERIGRAFICE:
- 1 MAŞINĂ ULTRAPRINT 100 cu fixare a poziţiei punctelor fiduciale cu 2 camere video;
- 1 Maşină cu centrare a punctelor fiduciale a PCB Automată şi încărcare şi descărcare automată a PCB.
Sitele pentru depunerea pastei Serigrafie au aperturile executate în tehnologii :Laser, Foto-incizie sau Electroeroziune cu grosimea laminei şi tensiunea de întindere controlate;


1.3 CUPTOR DE REFUSIUNE CONCEPTRONIC HVN 102
- generează profiluri termice controlate top/botom în 14 zone cu încălzire şi răcire cu aer sau în atmosfera controlată cu azot ;
- controlul şi înregistrarea Profilului Termic real pe PCB cu ajutorul SUPER MOLLE .1.4 MAŞINA DE CONTROL OPTIC
- Se controlează calitatea lipiturilor cu rezoluţie pentru toate tipurile de mBGA şi BGA post Refusiune şi Rework ;1.5. MAŞINA REWORK SMD SYSTEM 2000 ENGINEERING
- se execută operaţii de rework la toate tipurile de packages, SO, Fine Pich şi BGA cu controlul Profilului Termic cu SUPER MOLLE .1.6 CONTROL VIZUAL SUB MICROSCOP
- se execută controlul vizual de proces şi controlul vizual 100% al componentelor SMD şi se execută eventualele retuşuri şi adaosuri de componente SMD care nu pot fi lipite în cuptorul de refusiune;2.LINIA DE MONTAJ THT
Se execută operaţii de montaj componente THT prin montare manuală sau cu maşini semiautomate.
2.1 MAŞINI DE PREFORMAT COMPONENTE THT
- sunt maşini de tipul EBOSO MAT, EBSSO si STRECKFUSS pentru preformarea componentelor THT axiale şi radiale .
2.2 MASINI SEMIAUTOMATE PENTRU PLANTAT COMPONENTE THT
- sunt maşini de tipul CONTACT SYSTEM CS programabile cu convertoare soft, care taie şi îndoaie terminalele componentelor THT,cu indicarea poziţiei şi polarităţilor pe PCB, dotată cu magazii rotative pentru componente.
- viteza de plantare 200 - 250cmp/oră.


2.3. MAŞINA AUTOMATĂ DE LIPIT IN VAL TIP PHEONIX
- maşină flexibilă care execută lipirea PCB cu componente THT cât ăi componente SMD pe faţa Bot;
- maşina este dotată cu unităţi de fluxare cu spumă şi spray, zone de uscare cu lamă de aer, zone de preîncălzire cu aer cald şi radiaţii infraroşii;
- cuptor cu posibilitate de realizare undă uniformă cu parametrii controlaţi pentru componente THT sau jeturi pentru componente SMD;
- tehnologia este “no clean” cu fluxant pe bază de apă iar PCB se protejeză cu măşti din fibră de carbon;
- controlul profilului real pe PCB cu ajutorul SUPER MOLLE.


2.4 CONTROL VIZUAL DE PROCES

Se execută control de proces şi vizual sub lupă “on line” în toate fazele de la preformarea componentelor THT, montaj THT, montaj filoane, retuşuri, compundări şi lăcuire;3. LINIA DE PRODUCTIE PANOURI LUMINOASE SI NELUMINOASE PENTRU AERONAVE
Societatea dispune de un flux integrat pentru producţia panourilor luminoase şi neluminoase pentru aeronave. Linia include următoarele activităţi: programarea maşinilor CNC, debitare cu fierăstraie mecanice tip METABO, prelucrări mecanice utilizând freze CNC tip PEAR EC68, şi MC64, inscripţionări prin incizare laser utilizând lasere de tipul STARMARK SMB65, GIOTTO DPSS şi EUREKA, marcare prin serigrafie utilizând maşina de serigrafiat CUGHER FUTURA 2/88, inspecţie automată utilizând stand NIKON şi fotometre PRITCHARD.
4.MONTAJ CABLURI
- Producţie de cabluri de serie şi unicate.
- Se execută cabluri de semnal, de putere, de RF, video şi transmisie date în tehnologia sertizării.
- Utilizarea CRIMPING TOOLS :DMC şi WEIDMULLER.
- Utilizarea manşoanelor termocontractabile şi a adezivilor de etanşare RAYCHEM.
- Verificarea automată a cablurilor cu WIRING TEST SYSTEM KT-6-256.
- Marcarea cablurilor cu etichete protejate PANDUIT.5. LINIA DE PRODUCTIE MECANICA

Elettra Communicaations SA dispune de o capacitate de prelucrari mecanice prin frezare cu ajutorul careia isi satisface necesarul de carcase si piese metalice pentru productia de echipamente pentru telecomunicatii si a celor destinate echipamentelor pentru aeronautica. Producem parti mecanice de dimensiuni mici si medii utiliyand freze verticale CNC de tipul Deckel Maho Gildemeister
6. INGINERIE DE PROCES ŞI PROGRAMARE A MAŞINILOR
Beneficiind de experienţă în domeniu şi având acces la bazele de informaţii ale firmei Selex ES SpA în cadrul activităţii de inginerie de proces şi programare a maşinilor, având ca date de intrare un fişier proiect executat în orice program de proiectare CAD sau CAM (Orcad, Protel, Star Cad; Mentor ;Pads; Gerbtool etc.), folosind convertoare soft sau prin relevare după un cablaj pe maşina automată se pot executa :
6.1 Programe de plantare a componentelor SMD şi THT pe cablaje pentru maşini automate şi semiautomate Pick&Place şi THT;
6.2. Prelucrarea fişierelor proiect PCB pentru realizarea filmelor necesare executării sitelor serigrafice ;
6.3. Documentaţie tehnologică (desene, liste de componente SMD şi packages, liste de echivalenţă pentru diverşi furnizori de componente SMD );
6.4. Proiectarea, controlul şi înregistrarea profilurilor termice pentru cuptoarele de refuzuine în procesele de lipire SMD şi cuptoare de lipit în val în tehnologia : simplă şi dubla refusiune, fixare cu adeziv şi lipire în val ;
6.5 Configurare şi calibrare soft şi hard pentru maşinile automate şi semiautomate din zona de producţie.


7. MONTAJ ANASAMLURI RACKURI PENTRU CENTRE DE TRAMSMISIUNI FIXE ŞI MOBILE
Se execută operaţii specifice montajului centrelor de transmisiuni fixe şi mobile cu destinaţie militară compatibilă NATO sau pentru aplicaţii civile:

- Asamblare mecanică tip modular “Rack” în funcţie de configuraţia aparaturii pe care o conţine : centrale, multiplexoare, reţele de calculatoare, radiorelee, grupuri electrogene, antene .
- Montajul cablurilor de conexiune în diverse configuraţii, în canaleţi sau pe suporţi speciali;
- Montajul aparaturii auxiliare pentru tip containerizat ( “Sheltere”): sisteme climatizare, sisteme de iluminat, etc.8. PROGRAMAREA ŞI URMĂRIREA PRODUCŢIEI
Programarea şi urmărirea producţiei se execută printr-un sistem informatic integrat prin lansarea comenzilor pe baza de “Shop Order” care gestionează atât resursele materiale din magazii cât şi manopera.
Fiecare operator introduce prin cod de bare datele operaţiei şi cantitatea de produse, putându-se cere rapoarte “on line” cu privire la stadiul producţiei.
Se pot face optimizări în repartizarea operatorilor pe operaţii după coeficientul de eficienţă individual.
Se pot accesa bazele informatice ale firmei Selex ES SpA pentru consultare şi analize tehnice.ZONA DE TESTE
Zona de teste cuprinde:
1 linia de verificari “In-Circuit”
2 linia de verificari functionale
3 linia de verificari finale


1.LINIA DE VERIFICARE “IN-CIRCUIT”:
- Maşina automata de testare in-circuit HP-3070
- Maşina automata de testare in-circuit KT20002. LINIA DE VERIFICARE FUNCŢIONALĂ:
- Maşini de testare automată ATE (Automated Test Equipment),
- Standuri semiautomate,
- Standuri manuale,
- Instrumente de testare,
- Programator.3. LINIA DE VERIFICARE FINALA:
-Masini de testare automata ATE (Automated Test Equipment)
-Camera climatica pentru fiabilizare si verificari în conditii de cicluri termice:
- 40°C ¸ +80°C
- volum util 6,5 mc


· ANALIZA PROCESULUI DE TESTARE
- programe de testare si înregistrare automata a parametrilor placilor si aparatelor de transmisiuni
- teste manuale pentru surse de alimentare, placi, etc
- teste de fiabilizare termica pentru aparate
- monitorizarea verificarii placilor / modulelor electronice
- inregistrarea trasabilitatii placilor, modulelor pe durata testelor
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE MAŞINILOR DE TESTARE

1. Maşina HP-3070 permite verificarea pe baza programului dedicat plăcii respective a:
- scurtcircuitelor traseelor plăcilor electronice,
- traseelor întrerupte,
- surselor de alimentare,
- componentelor pasive şi active,
- circuitelor integrate analogice şi digitale,
- oscilatoarelor .


2.Maşina KT2000 permite verificarea:
- continuităţii traseelor, subansamblurilor aparatelor şi a elementelor de conectare pentru aparate .

3.Maşinile de testare funcţională permit:
- verificarea şi înregistrarea parametrilor electrici ai plăcii conform programului .

4. Maşinile de verificare finală permit:
- verificarea şi înregistrarea parametrilor electrici ai aparatelor de transmisiuni conform programului .

Activitatea de inginerie se concretizează prin:
- inginerie de proces;
- inginerie de teste

 
Inginerie de teste:
- Proiectare, realizare, punere în funcţiune (debug) interfeţe pentru testarea In Circuit şi funcţională pe ATE (Automated Test Equipment) a plăcilor/modulelor electronice;
- Realizare , punere în funcţiune programe software pentru maşini de teste In Circuit şi teste automate (ATE);
- Realizare programe de test în limbaje: HP Basic, BT Basic, HT Basic, NI Test Stand, NI Labview, Visual Basic, Boundary Scan JTAG;
- Întocmire documentaţii, norme de testare şi acceptanţă.