Evenimente

1) Finantari cu fonduri Europene la Elettra Communications SA

Miercuri, 23 martie 2011 Elettra Communications SA a semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" contractul pentru finantarea proiectului "Modernizare si crestere a capacitatii SC Elettra Communications SA". Proiectul este desfasurat in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" ( POS CCE) 2007-2013- co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala-, Axa prioritara 1 "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient", Domeniul major de interventie D1.1 "Investitii productive pentru competitia de piata a intreprinderilor, in special a IMM", Operatiunea "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" pentru intreprinderile mari. Beneficiarul proiectului este SC Elettra Communications SA. Locatia in care se aplica proiectul este Romania, Judetul Prahova, Municipul Ploiesti, Soseaua Ploiesti-Targoviste, Km.8. Valoarea proiectului este 8.332.800 LEI din care contributia UE este de 2.889.600 LEI, iar contributia Guvernului Romaniei este de 470.400 LEI. Termenul de finalizare al proiectului este 22.03.2013.

2) Lansarea oficiala a proiectului "Modernizare si crestere a capacitatii SC Elettra Communications SA"

Marti, 24 mai 2011, a avut loc, la sediul SC Elettra Communications SA din Ploiesti lasarea oficiala a proiectului "Modernizare si crestere a capacitatii SC Elettra Communications SA". La eveniment au participat oficiali si angajati ai societatii precum si invitati. Obiectivul general al proiectului este cresterea productivitatii si competivitatii economice a SC Elettra Communications SA pe piata interna si intrenationala a echipamentelor pentru telecomunicatii. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: - dezvoltarea si modernizarea capacitatii de productie in scopul asigurarii unei dezvoltari durabile; - cresterea cifrei de afaceri si a exporturilor cu cel putin 30%, intr-un interval de 5 ani de la finalizarea investitiei. Managementul proiectului este asigurat integral de resursa umana interna a SC Elettra Communications SA. Vezi imagini de la lansarea oficiala.

3) Elevii Scolii Italiene din Bucuresti in vizita la Elettra Communications SA

Luni 6 iunie 2011, elevii Scolii Italiene din Bucuresti au fost oaspetii SC Elettra Communications. Vizita incearca sa statueze o traditie prin care micutii elevi iau cunostinta cu un mediu industrial de varf si, totodata, cu investitii italiene in Romania. Elevii au fost insotiti de cadre didactice si parinti iar oficiile de gazda in Elettra Communications SA au fost facute de Dl. Massimo Basile, administrator. Programul vizitei a cuprins o prezentare a istoricului societatii, turul fabricii, un mic ospat cu dulciuri si, in final, un meci de fotbal organizat ad-hoc in curte. Vezi imagini din timpul vizitei.

4) Formare profesională cu fonduri europene

În perioada 15 ianuarie-28 iulie 2011 s-a desfăşurat, în organizarea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Programul de formare profesională pentru calificarea "Tehnician electronist" cu durata de 1080 ore/cursant, în cadrul proiectului “Parteneriat pentru formarea profesională continuă în vederea calificării/recalificării”, contract POSDRU/80/2.3/S/49718.

Elettra Communications SA, în calitate de partener al proiectului, a asigurat pregătirea practică a cursanţilor – în total 720 ore/cursant – pentru un număr de 31 persoane, majoritatea angajaţi ai societăţii. Vezi imagini de la lansarea oficială şi de la festivitatea de înmânare a diplomelor.

 

5) Festivitatea de închidere a proiectului "Modernizare şi creştere a capacităţii SC Elettra Communications SA"

Miercuri, 20 februarie 2013, a avut loc, la sediul SC Elettra Communications SA din Ploieşti festivitatea de închidere a proiectului "Modernizare şi creştere a capacităţii SC Elettra Communications SA". La eveniment au participat reprezentanţi ai acţionarilor, reprezentanţi ai comunităţii locale, membrii echipei de proiect şi angajaţi ai societăţii. Vezi imagini de la festivitatea de închidere a proiectului (Foto1, Foto2, Foto3).

Proiectul a fost derulat în perioada 23.03.2011÷20.02.2013 şi a fost co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 152904 din 23.03.2011 încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 8.332.800 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă de 3.360.000 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Ploieşti, la sediul S.C. Elettra Communications S.A., pe o durată de circa 24 luni, către o echipa de proiect alcătuita din personal propriu.

Obiectivul principal al proiectului a fost creşterea productivităţii şi competitivităţii economice a S.C. Elettra Communications S.A. pe piaţa internă şi internaţională de echipamente pentru telecomunicaţii.

            Indicatorul de realizare, constând în achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unui număr de 36 de echipamente, a fost realizat. A fost de asemenea îndeplinit şi indicatorul de rezultat „Numărul locurilor de muncă create” prin angajarea şi instruirea adecvată a 15 persoane.

            Prin implementarea proiectului s-au creat toate premisele pentru îndeplinirea obiectivului principal şi a celorlalţi indicatori de rezultat , respectiv „Creşterea cifrei de afaceri faţă de bilanţul anului 2009 (%)” şi „Creşterea exportului (%)”,cu cel puţin 30%, într-un interval de 5 ani de la finalizarea investiţiei.